Μικροκύκλωμα-μιμείται-τον-ανθρώπι

Μικροκύκλωμα «μιμείται» τον ανθρώπινο εγκέφαλο

Μικροκύκλωμα «μιμείται» τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην εξέλιξη των νέας φιλοσοφίας και αρχιτεκτονικής ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργούν μιμούμενοι τον ανθρώπινο εγκέφαλο έγινε πρόσφατα στις ΗΠΑ. Θα χρησιμοποιηθούν σε ευρύ πεδίο εφαρμογών, από γιγαντιαίες εγκαταστάσεις ερευνών έως τα μελλοντικά κινητά τηλέφωνα. Πρόσφατα το φημισμένο αμερικανικό εργαστήριο Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) αγόρασε από […]