Καπναποθήκες-στην-υπηρεσία-πολιτισμού

Καπναποθήκες στην υπηρεσία του πολιτισμού.

Οι καπναποθήκες και τα καπνεργοστάσια, κυρίως σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, αποτελούν ένα σημαντικό αρχιτεκτονικό απόθεμα και η συντήρηση και αξιοποίησή τους δίνει πραγματικά αριστουργήματα. Σε δύο τέτοιες περιπτώσεις πρόσφατα η μετατροπή μιας παλιάς καπναποθήκης σε Δημοτική Βιβλιοθήκη στην Αλεξανδρούπολη και μιας άλλης σε πεντάστερο ξενοδοχείο στη Δράμα εντυπωσιάζουν με το αισθητικό αποτέλεσμα. Πανεπιστημιακά τμήματα, […]