Καιρούς

Έχω Ανοίξει Τις Ουράνιες Αποθήκες Μου – Αναγνωρίστε Τους Καιρούς

Έχω Ανοίξει Τις Ουράνιες Αποθήκες Μου – Αναγνωρίστε Τους Καιρούς. Ειρήνη σε σας. Είμαι ο Κύριος, ο Θεός σας. Είμαι Κυρίαρχος και υπεράνω όλων. Είμαι Αυτός που σας δημιούργησε. Είμαι ο απαράμιλλος Θεός. Είμαι ο Άγιος των Αγίων. Αμέτρητοι άγγελοι από κάθε τάξη πέφτουν μπροστά Μου και Με προσκυνούν αδιάλειπτα. Με ποιον μπορείτε να Με […]