βαρέλι-κρασιού

Το βαρέλι κρασιού

Ένα από τα πλέον συνδεδεμένα αντικείμενα με το κρασί είναι σίγουρα το βαρέλι κρασιού, το οποίο όταν χρησιμοποιηθεί με σύνεση μπορεί να βελτιώσει αισθητά το χαρακτήρα κάποιων κρασιών. Ο κύριος ρόλος που παίζει το βαρέλι κρασιού είναι διπλός. Καταρχάς, επιτρέπει την αργή, σταδιακή κι έτσι ελεγχόμενη επαφή του κρασιού με το οξυγόνο (καθώς αυτό εισέρχεται […]