ΙΑ.ΣΥ Α.Ε

Πολυϊατρείο ΙΑ.ΣΥ Α.Ε

Πολυϊατρείο ΙΑ.ΣΥ Α.Ε Οι ιατροί του ΙΑ.ΣΥ Α.Ε ίδρυσαν και εξόπλισαν αυτό το πολυϊατρείο με ιδιωτικά κεφάλαια και μέσα, στοχεύοντας στο να βάλουν ένα μικρό λιθαράκι στο οικοδόμημα της νέας εποχής και στην βελτίωση του επιπέδου υγείας όλων μας. Οι ιατροί του ΙΑ.ΣΥ γνωρίζουν πολύ καλά πως η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και κάθε πολίτης […]