Δραχμής

Η Ιστορία της Δραχμής ξεκινάει από Ζ’ αιώνα π.Χ.

Ιστορία της Δραχμής ξεκινάει από Ζ’ αιώνα π.Χ. Με κάθε σοβαρότητα, ο ιστορικός Ηρόδοτος μας βεβαιώνει ότι την ανακάλυψη του χρήματος την χρωστάμε σε έναν πορνόγερο: Τελευταίος νόθος γιος του Ηρακλή (με την βασίλισσα Ομφάλη), ο βασιλιάς της Λυδίας, γέρο Κανδαύλης, περηφανευόταν για την ομορφιά της νεαρής βασίλισσας γυναίκας του. Ο ωραίος υπασπιστής του, Γύγης, ήταν […]