εμφάνιση καρκίνου

Η ψυχολογική κατάσταση παίζει ρόλο στην εμφάνιση καρκίνου του μαστού

Η άσχημη ψυχολογική κατάσταση παίζει θεμελιώδη ρόλο στην εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Όπως είναι γνωστό, η ψυχολογική κατάσταση παίζει θεμελιώδη ρόλο στην εμφάνιση λιγότερο ή περισσότερο σοβαρών παθήσεων. Ιατροί, όπως ο Δρ Χάμερ ισχυρίστηκαν ακόμη, ότι ο καρκίνος είναι, τις περισσότερες φορές, αποκλειστικά αποτέλεσμα της ψυχολογικής κατάστασης του ατόμου. Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερο, […]