Ιστορική απόφαση για τους Γιατρούς  Χωρίς Σύνορα

Ιστορική απόφαση για τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα»

Ιστορική απόφαση για τους «Γιατρούς  Χωρίς Σύνορα» δεν θα δέχονται χρήματα από την Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα δέχονται, πλέον, χρηματοδοτήσεις από κράτη-μέλη και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα». Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με αυτόν τον τρόπο εκφράζουν την αντίθεσή τους στις «καταστροφικές πολιτικές αποτροπής και τις προσπάθειές τους να ωθήσουν τους […]