Αναγέννησης

Η εξελικτική πορεία του καλλιτέχνη στην συνείδηση της κοινωνίας της Αναγέννησης

Ως Αναγέννηση θα μπορούσε να οριστεί η ανάγκη του ανθρώπου για ανανέωση και αναδημιουργία, με πνεύμα ορθολογικό. Ως πολιτιστικό κίνημα, οδήγησε στην ακμή των γραμμάτων, της επιστήμης, της τέχνης, της θρησκείας, των πολιτικών επιστημών, καθώς και την αναβίωση της μελέτης των κλασικών συγγραφέων, την ανάπτυξη της γραμμικής προοπτικής στη ζωγραφική (μέσα από την εισαγωγή του τρισδιάστατου στοιχείου), καθώς και τη σταδιακή αλλά […]