Μεσαίωνα

Ο καλλιτέχνης στη συνείδηση των κοινωνιών του Μεσαίωνα

Η περίοδος που έπεται της πρωτοχριστιανικής εποχής, μετά την πτώση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, είναι ευρύτερα γνωστή ως «σκοτεινή εποχή». Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται συμβατικά στην νεότερη ιστοριογραφία της Δυτικής Ευρώπης του πρώιμου κυρίως Μεσαίωνα, τόσο γιατί θεωρήθηκε από κάποιους ιστορικούς, ότι λόγω των μετακινήσεων, των πολέμων και της διαρκούς αναταραχής, οι άνθρωποι τότε δεν διέθεταν […]