Τέχνη

«Το Ωραίο στην Τέχνη» της Μαράη Γεωργούση, Ιστορικός Τέχνης

Το Ωραίο στην Τέχνη. Μια νέα αντίληψη περί του Ωραίου. Η νεοκλασική αντίληψη ενισχύει την άποψη πως η ομορφιά αντιμετωπίζεται ως μια ιδιότητα του αντικειμένου, το οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε ως όμορφο. Μάλιστα για την ενίσχυση αυτής της οπτικής, συχνά γίνονται αναφορές σε κλασικούς όρους, όπως η αναλογία, η αρμονία, η ενότητα στην ποικιλομορφία κ.α.  Σύμφωνα […]