Η λίστα με τους 400 πιο πλούσιους Αμερικανούς

Οι πλούσιοι Αμερικανοί γίνονται πλουσιότεροι. Αυτό προκύπτει από την λίστα του περιοδικού Forbes που παρουσιάζει τους 400 πιο πλούσιους Αμερικανούς. Η συνολική τους μάλιστα περιουσία ανέρχεται στο αστρονομικό ποσό των 2,29 τρισ δολαρίων και έχει αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο κατά 270 δισ δολάρια.