τιμητική-διάκριση-του-hellenic-american-university

Τιμητική διάκριση του Hellenic American University

Τιμητική διάκριση του Hellenic American University και του Προέδρου του από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. «Οραματίζομαι το Σχολείο ως το επίκεντρο της μείζονος αναπτυξιακής αλλαγής που χρειάζεται εδώ και τώρα η πατρίδα μας. Στην συλλογική μνήμη το Σχολείο έχει καταγραφεί ως το φυτώριο της εθνικής αυτοσυνείδησης, ως κοινωνικό κύτταρο ισοδύναμο, αν όχι ισχυρότερο, από την οικογένεια. […]