φαγωμάρα

Τι λέει η ιστορία για την φαγωμάρα των Ελλήνων

Τι λέει η ιστορία για την φαγωμάρα των Ελλήνων, τι τους ταλανίζει από αρχαιοτάτων χρόνων.  Η αλήθεια δεν μπορεί να συμφέρει τους πάντες. Η αποκάλυψή της ωστόσο είναι απαραίτητη, προκειμένου όλο και περισσότεροι να ξυπνήσουν από την σημερινή μαζική «ύπνωση» των ανθρώπων, τους οποίους έπρεπε να ενώνει ο κοινός εχθρός· ένα σύστημα διαφθαρμένο και «υποχθόνιο». Κάπου […]