Ελληνικός οίνος

Το Διαβατήριο του Οίνου είναι η Ετικέτα

Η ετικέτα είναι το”Διαβατήριο” στον κόσμο του επώνυμου κρασιού, και δίνει με ένα τρόπο ενιαίο τις πληροφορίες που απαραίτητα πρέπει να έχει ο καταναλωτής που θα αγοράσει το κρασί. Και επειδή το κρασί ταξιδεύει σήμερα σε όλο τον κόσμο, οι πληροφορίες του “διαβατηρίου-ετικέτας” πρέπει -κατά το δυνατόν- και είναι τυποποιημένες ως προς την πληροφορία που […]