Εγκύκλιος ΙΚΑ για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

Η Διεύθυνση Αναπηρίας και Ι.Ε. ενημερώνει ότι δίνεται ηλεκτρονικά η δυνατότητα στον πολίτη, μέσω web από τov ιστότοπο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ https://apps.ika.gr/ekepa  να πραγματοποιήσει τα εξής:

  1. Να καταθέσει Αίτημα για Αξιολόγηση από Υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α.
  2. Να παρακολουθεί την πορεία του αιτήματός του
  3. Να ενημερώνεται για την ημερομηνία εξέτασής του από αρμόδια Υ.Ε.
  4. Να ενημερώνεται από το ΚΕΠΑ για το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας
  5. Να κοινοποιεί το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας σε φορείς επιλογής του οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί για να αντλούν τα Αποτελέσματα Γνωστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α.

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος και το εγχειρίδιο οδηγιών.  « Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήματος για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. »