Κ. Αρμόδιοι Υπουργοί πότε επιτελούς θα κάνετε ελέγχους σε ανενεργές Μ.Κ.Ο.;

Πότε επιτελούς θα κάνετε ελέγχους και θα βάλετε φρένο στα πάρτι των χρηματοδοτήσεων;

Κ. Αρμόδιοι Υπουργοί πότε θα σταματήσει αυτό το μεγάλο πάρτι των χρηματοδοτήσεων με τις «αμαρτωλές» διασυνδέσεις πολιτικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεις (ΜΚΟ), που έχουν απλώσει σύννεφο καχυποψίας συλλήβδην απέναντι στις οργανώσεις της Κοινωνίας και των Πολιτών;
Πότε θα υπάρξουν στόχοι στην χώρα που λέγεται Ελλάδα;
Κ. Αρμόδιοι Υπουργοί πότε θα υπάρξει ένας στόχος ώστε οι κρατικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις να κατευθύνονται πλέον μόνο προς τις οργανώσεις που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις διαφάνειας, λογοδοσίας και ανεξαρτησίας και να πάψουν οι απευθείας αναθέσεις επιχορηγήσεων με τις κλασικές υπουργικές αποφάσεις.
Κ. Αρμόδιοι Υπουργοί πότε επιτελούς θα κάνετε το Ξεκαθάρισμα;
Σήμερα με το υπάρχον καθεστώς εκτιμάται ότι υπάρχουν στη χώρα μας περίπου 35.000 ΜΚΟ, στη συντριπτική πλειονότητά τους ανενεργές και καταγεγραμμένες αποσπασματικά σε μη επικαιροποιημένες λίστες διαφόρων υπουργείων. Πολλές ιδρύθηκαν με μόνο σκοπό να λάβουν χρηματοδοτήσεις, παραμένοντας στη συνέχεια αδρανείς. Οι ενεργές ανέρχονται σε μόλις 2.000, εκείνες όμως που έχουν συνεχή δραστηριότητα είναι λιγότερες από 1.000.
Πότε θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, στο Ειδικό Μητρώο ΚΟΠ – αρμοδιότητα της νέας Διεύθυνσης ΚΟΠ που έχει συσταθεί στο υπουργείο Εσωτερικών – για να εγγράφονται μόνο οι οργανώσεις που έχουν συσταθεί το λιγότερο τρία έτη προ της αίτησης και φέρουν την υποχρέωση να αποδείξουν ότι δραστηριοποιούνται συνεχώς βάσει των αρχών της χρηστής διαχείρισης, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Επίσης, δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στο ΔΣ κυβερνητικά στελέχη, γενικοί και ειδικοί γραμματείς, βουλευτές και ευρωβουλευτές, πρόεδροι και αντιπρόεδροι Ανεξάρτητων Αρχών, δήμαρχοι, περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες, υπάλληλοι που προΐστανται Γενικής Διεύθυνσης, επικεφαλής πολιτικού κόμματος και ανώτατοι λειτουργοί όλων των Εκκλησιών.

Κ. Αρμόδιοι Υπουργοί της Κυβέρνησης  πότε επιτέλους θα γίνουν πράξη όλα τα παραπάνω;