Ο Κόσμος έχει μια Ελπίδα μόνο να αλλάξει και αυτήν είναι οι Γυναίκες.!!!

Όσο οι Γυναίκες συνεχίζουν να φέρονται με Σκληρότητα και Απαξίωση στον Άντρα

ο Κόσμος θα συνεχίσει να Είναι Σκληρός και Σκληρά και Ταλαιπωρημένα θα είναι

και τα παιδιά που θα γεννιούνται που με την σειρά τους θα κάνουν τον Μελλοντικό Κόσμο

σκληρό και ταλαιπωρημένο. Όσο η Γυναίκα δεν μαλακώνει την Καρδιά της

και τον Τρόπο της κι αρνείται να Αγαπήσει τον Άντρα και να τον δει σαν Πλάσμα Ανθρώπινο

και όχι σαν Εραστή ~ Ανταγωνιστή, που τον εκδικείται με τα παιδιά του,

αυτός ο Κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ και θα γίνεται Θλιβερός και Σκοτεινός.

Όσο η Γυναίκα δεν αποδέχεται πως είναι Φτιαγμένη Από Αγάπη ~ Έρωτα ~

Χάρη και Υπομονή, και πως πρέπει να Εκφράζει συνεχώς αυτές τις ιδιότητες απέναντι σε όλα

τα πλάσματα τόσο θα σκληραίνει και θα χάνει κάθε Χυμό και κάθε Έλεος.

Όσο η Γυναίκα Δεν Αγαπά τον Άντρα ο Κόσμος αυτός θα Είναι Αβάσταχτος για Όλους.

Ένας Κόσμος χωρίς Χάρη κι Επιείκεια. Όσο η Γυναίκα Δεν Αγαπά τον Άντρα δεν Αγαπά και

τις Άλλες Γυναίκες Γύρω της και τις Βλέπει το ίδιο Σκληρά κι Ανταγωνιστικά.

Η Γυναίκα Γεννά και Γαλουχεί Παιδιά  Γαλουχεί τον Κόσμο.

Γεννά τον Κόσμο. Αν είναι Σκληρή και Άκαμπτη ο Κόσμος θα’ ναι σκληρός και άκαμπτος.

Αν η Γυναίκα αφεθεί στην Φύση της και Εκφράσει όλη την Θηλυκή Πεμπτουσία

που έχει μέσα της,κι αν Απολαμβάνει κάθε στιγμή τα Δώρα αυτής της Θηλυκής Αρχής που

έχει μέσα της,ο Κόσμος θα ανθίσει.

Γραφει η Αριάνα Παπακώστα