“Βγάζει η θάλασσα κρυφή φωνή —
φωνή που μπαίνει
μες στην καρδιά μας και την συγκινεί
και την ευφραίνει.”

Κ.Π. Καβάφης

The_Sea_

Φωτογραφία : Αδαμαντία Λαουμτζή