Έθιμα & παραδόσεις: Χιόνια στο καμπαναριό – τα παιδιά μαζί με τη Μαρίζα Κωχ

Χιόνια στο καμπαναριό που Χριστούγεννα σημαίνει Χιόνια στο καμπαναριό ξύπνησε όλο το χωριό Ντιν ντιν νταν ντιν ντιν νταν Ντιν ντιν νταν ντιν ντιν νταν ντιν νταν

2. Εγεννήθηκες χωρίς στρωματάκι καλέ μας Χριστούλη εγεννήθηκες χωρίς μια σκουφίτσα να φορείς Ντιν ντιν νταν ντιν ντιν νταν Ντιν ντιν νταν ντιν ντιν νταν ντιν νταν

3. Κι όλοι παν στην εκκλησιά το Χριστό να προσκυνήσουν κι όλοι παν στην εκκλησιά Λάμπει απόψε η Παναγιά Ντιν ντιν νταν ντιν ντιν νταν Ντιν ντιν νταν ντιν ντιν νταν ντιν νταν

4. Στην ολόφωτη εκκλησιά ώρα πια κι εμείς να πάμε Στην ολόφωτη εκκλησιά με καθάρια φορεσιά Ντιν ντιν νταν ντιν ντιν νταν ντιν ντιν νταν ντιν ντιν νταν ντιν νταν

5. Κι ας τραβήξουμε μπροστά μ’ αναμμένα φαναράκια Κι ας τραβήξουμε μπροστά τυλιγμένοι στα ζεστά Ντιν ντιν νταν ντιν ντιν νταν ντιν ντιν νταν ντιν ντιν νταν ντιν νταν