Ευρωπαϊκό Συνέδριο για το δικαίωμα στην εργασία των ΑμεΑ στη Μάλτα.

Η εργασία και η απασχόληση αποτελούν τεράστιο κεφάλαιο στις ζωές μας και συνδέονται με την ικανότητά μας να ζούμε ανεξάρτητα και να κάνουμε τις δικές μας επιλογές στη ζωή. Σύμφωνα με τη Eurostat, περισσότερο από το μισό του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι άνεργοι. Στην πραγματικότητα, οι εμπειρογνώμονες που έλαβαν μέρος στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) στις 18 Φεβρουαρίου στη Μάλτα, τόνισαν ότι αυτά τα στοιχεία της Eurostat είναι υπερβολικά αισιόδοξα, αφού πολλοί άνθρωποι με αναπηρία που είναι άνεργοι είναι εντελώς αόρατοι στις στατιστικές.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φόρουμ,  σε στενή συνεργασία με την Ομοσπονδία Οργανώσεων ΑμεΑ στη Μάλτα και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μαλτέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, αντιπροσωπεία του EDF με επικεφαλής τον πρόεδρό του Ιωάννη Βαρδακαστάνη, είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Joseph Muscat για τα φλέγοντα ζητήματα της αναπηρίας στον ευρωπαϊκό χώρο και ειδικά για την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας.

Το Συνέδριο του Φόρουμ στη Μάλτα πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη συνάντηση πολλών διαφορετικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων μελών μας των ατόμων με αναπηρία από όλη την Ευρώπη, καθώς και εκπροσώπων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και της κυβέρνησης της Μάλτας, προκειμένου να συζητηθεί αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα. Παράλληλα, το συνέδριο έδωσε την ευκαιρία σε διάφορους οργανισμούς που εργάζονται πάνω σε σχέδια απασχόλησης ατόμων με αναπηρία να τα παρουσιάσουν στους συμμετέχοντες.

Στο Συνέδριο παρέστη η Πρόεδρος της Μάλτας Marie Louise Coleiro Preca, η οποία τόνισε ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ παρέχει στις κυβερνήσεις την ισχυρή εντολή και την υποχρέωση να προωθήσουν την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία δίχως αποκλεισμούς. Η Πρόεδρος της Μάλτας επισήμανε επίσης ότι όταν ένα άτομο επικουρείται και υποστηρίζεται στην απασχόλησή του, τότε στην πραγματικότητα ολόκληρες οικογένειες και κοινότητες θα δρέψουν τις ανταμοιβές. Εξήγησε επίσης ότι χάρη στην Ομοσπονδία των Οργανώσεων των ΑμεΑ της Μάλτας, πάνω από 400 άτομα με αναπηρία επωφελήθηκαν από την υποστηριζόμενη απασχόληση.

Ο πρόεδρος του EDF και της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης υπογράμμισε τη σημασία της προσβασιμότητας ως προϋπόθεση ώστε τα άτομα με αναπηρία να είναι σε θέση να βρουν μια θέση εργασίας: «Αν έχουμε προσβάσιμες θέσεις εργασίας, αλλά η μεταφορά και το κοινωνικό περιβάλλον δεν είναι προσβάσιμα, τότε οι υποψήφιοι υπάλληλοι με αναπηρία δεν θα φτάσουν ποτέ στο χώρο εργασίας τους, τόνισε.. Ο κ. Βαρδακαστάνης δήλωσε επίσης ότι η Σύμβαση είναι μια πραγματική ευκαιρία η  ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις να αλλάξουν τις πολιτικές τους και να προσεγγίσουν την υλοποίησή της όχι ως business as usual. Κατέληξε τονίζοντας ότι απαιτείται μια ολοκληρωμένη και ολιστική ατζέντα για τα  δικαιώματα της Αναπηρίας για την περίοδο 2020-2030 και υπενθύμισε ότι το EDF έχει προτείνει το 2021 να ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Οργανώσεων των ΑμεΑ στη Μάλτα Marthese Mugliett μίλησε για το πόσο σημαντική είναι η απασχόληση ώστε τα άτομα με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα, συμβάλλοντας στην κοινωνία και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ατόμου. Επιπλέον η Marthese Mugliett δήλωσε ότι η απασχόληση χωρίς αποκλεισμούς ενισχύει την διαφορετικότητα στους ανθρώπους, το ταλέντο και τις ικανότητες στους χώρους εργασίας.

Η Roberta Metsola, Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, εξέφρασε την άποψη ότι η ΕΕ έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει ότι τα άτομα με αναπηρία δεν αποκλείονται από την κοινωνία και θα πρέπει να ηγείται σε αυτή την προσπάθεια.

Είναι πραγματικά σημαντικό η συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους, τόνισε η Miriam Dalli, Ευρωβουλευτής της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ανέφερε, επίσης, ότι η συμμετοχή και η ένταξη των ατόμων με αναπηρία είναι επωφελής για το σύνολο της κοινωνίας.

Οι γυναίκες με αναπηρία αντιμετωπίζουν τη διπλή διάκριση τόσο στη βάση του φύλου τους όσο και της αναπηρίας τους. Η πρόεδρος της επιτροπής Γυναικών EDF Ana Pelaez υπογράμμισε ότι για κάθε τέσσερις θέσεις εργασίας που διατίθενται στα άτομα με αναπηρία στην Ισπανία, μόνο το ένα είναι για τις γυναίκες, και οι γυναίκες με αναπηρία κατέχουν συχνά τις πιο κακοπληρωμένες και επισφαλείς θέσεις εργασίας.

Ο αποκλεισμός από το δικαίωμα στην εργασία και την απασχόληση με το αιτιολογικό της αναπηρίας αποτελεί σαφή παραβίαση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UN CRPD) που η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της -εκτός Ιρλανδία-έχουν επικυρώσει. Σύμφωνα με το άρθρο 27 της Σύμβασης, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να εργάζονται σε ισότιμη βάση με τους άλλους, χωρίς διακρίσεις.

Οι προκλήσεις όπως επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου για την αντιμετώπιση της ελλιπούς πρόσβασης στην εργασία των ατόμων με αναπηρία: νομικά εμπόδια, έλλειψη της προσβασιμότητας, ανεπαρκής στήριξης, έλλειψη πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις καθώς και το γεγονός ότι τo κοινωνικό σύστημα προστασίας είναι ακατάλληλο τώρα. Οι εκπρόσωποι τόνισαν επίσης τη σημασία της επιλογής: οι άνθρωποι δεν πρέπει να αναγκάζονται να αναλάβουν συγκεκριμένες εργασίες, ή να έχουν μικρότερη αξία εάν δεν εργάζονται, και οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να αμείβονται λιγότερο όταν κάνουν την ίδια δουλειά με όλους.