Μάθετε πώς ακριβώς γίνεται η αισθητική αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή και σε ποιές περιπτώσεις ίσως χρειάζεται η προληπτική μαστεκτομή.

Μιλάει και αναλύει για το πότε χρειάζεται πραγματικά μαστεκτομή
ο πλαστικός χειρουργός Αλέξανδρος Κασίμης.
Για περισσότερες  πληροφορίες  στο  www.iasy.gr

 

greekaffair.gr