Μήνυμα των Ελλήνων χριστιανών απανταχού της γης στην Τουρκιά και στο Σουλτάνο Ερντογάν για την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

 

 

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΣ 25/3/2018 Μήνυμα στην Τουρκιά
Πρός Έλληνες Χριστιανούς απανταχού της γης που πιστεύουν στο όνομα της Αγίας Τριάδος, όπως ο Ερντογάν κάνει την συσπείρωση του Ισλαμισμού.Έτσι και όλοι εσείς θα κάνετε την συσπείρωση του στρατού της Αγιά Σοφιάς. Έρχεται η κοσμοκρατορία των Ηρώων της Αλήθειας…