Παρεμβάσεις στην Ακρόπολη και σε άλλα αρχαιολογικά μνημεία

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προέβη σε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων αναφορικά με το έργο «Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2η Φάση)», συνολικού προϋπολογισμού 13.000.000 ευρώ.

Η δράση έχει αντικείμενο την αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, που εντάσσονται στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Ειδικότερα, οι εργασίες αυτές θα αφορούν παρεμβάσεις στους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία στην Ακρόπολη Αθηνών, όπως στον Παρθενώνα και στα Τείχη, στο Ναό του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες Φιγαλείας, στη Μυκηναϊκή Ακρόπολη της Τίρυνθας, στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο της Δήλου, στη Μονή Αγ. Ιωάννη Θεολόγου στην Πάτμο και σε άλλα σημαντικούς θησαυρούς της χώρας. Οι απαιτούμενες παρεμβάσεις, συνάδουν με τις διεθνείς απαιτήσεις για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση σημαντικών τόπων και μνημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η συγκεκριμένη κατηγορία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, κατέχει εμβληματική θέση στην αλυσίδα αξίας του ελληνικού τουρισμού, λόγω της διεθνούς αναγνωρισιμότητάς τους, η οποία έχει συμβάλλει στην καθιέρωση της ευρύτερης περιοχής χωροθέτησής τους ως σημαντικού τουριστικού προορισμού με ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα και συμβολή στην γενικότερη ανάπτυξη αυτών των περιοχών.

 

πηγη tornosnews.gr