Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τη διαγραφή οφειλών στον ΕΦΚΑ

 

Τέθηκε σε λειτουργία η δυνατότητα υποβολής αίτησης για αμφισβήτηση της οφειλής σύμφωνα με το ν. 4554/2018.

Η δυνατότητα διαγραφής ασφαλιστικών εισφορών έως 31 Δεκεμβρίου 2016 – με βάση τον νόμο 4554/2018- λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υπαγωγή στην ασφάλιση παρέχεται στις εξής κατηγορίες:

  • Ασφαλισμένων στο π. ΟΓΑ λόγω  δραστηριοποίησης σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια και παράλληλα ασφαλισμένους  στον π. ΟΑΕΕ για την ίδια δραστηριότητα.
  • Δημοσιογράφοι παλαιούς ασφαλισμένους στο π. ΤΣΠΕΑΘ και παράλληλα ασφαλισμένους στον π. ΟΑΕΕ με την ίδια ιδιότητα.
  • Νέοι ασφαλισμένοι Ν.2084/1992 (μετά την 1/1/1993) με παράλληλη ασφάλιση σε δύο (2) φορείς.

Οι προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος είναι:

– η ύπαρξη πλήρους ασφάλισης σε ένα ασφαλιστικό φορέα
– η παράλληλη υπαγωγή στην ασφάλιση και δεύτερου φορέα
– η παράλληλη ασφάλιση να αφορά την ίδια δραστηριότητα – ιδιότητα (στις περιπτώσεις 1 & 2)
– να υπάρχουν οφειλές σε έναν εκ των δύο φορέων.

Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ οι ασφαλισμένοι θα επιλέξουν την κατηγορία «Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής Ν.4554/2018» και θα προχωρήσουν με τους κωδικούς τaxis.

Σημειώνεται ότι χθες δημοσιεύθηκαν οι πρώτες τρεις υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τη διαγραφή οφειλών και απαλλαγή ασφαλισμένων από πρόσθετα τέλη, τόκους λόγω εύλογης αμφιβολίας.

Όπως έχει διευκρινίσει το υπουργείο Εργασίας:

  • Η αίτηση των ασφαλισμένων θα γίνεται ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ, όπου ετοιμάστηκε η σχετική πλατφόρμα διαγραφής οφειλών.
  • Οι διαγραφές, πέραν της κύριας θα αφορούν, αναλογικά, και τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, όπου προβλέπονται.
  • Για το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή, η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόμη και όταν δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές.
  • Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις για τις οποίες οι υποθέσεις βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.
  • Μέχρι την έκδοση απόφασης διαγραφής, αναστέλλονται τα μέτρα διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αβάσιμων ή προσχηματικών αιτήσεων.»