Στα 72,45 ευρώ το στρέμμα ανέρχεται η συνδεδεμένη ενίσχυση για τα ζαχαρότευτλα, στα 50 ευρώ/στρέμμα για το σπαράγγι, στα 43,9 ευρώ/στρέμμα για τους σπόρους σποράς.

Στα 16,7 ευρώ/στρέμμα για τα συμπύρηνα ροδάκινα και στα 251 ευρώ/κουτί για τη σηροτροφία (εκτροφή μεταξοσκώληκα).

Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης για πέντε καλλιέργειες καθορίστηκε από αντίστοιχες αποφάσεις του υπουργού και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου και Βασίλη Κόκκαλη, οι οποίες δημοσιεύθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στη Διαύγεια. Στο σπαράγγι και στα ζαχαρότευτλα, λόγω του μικρότερου αριθμού των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε σχέση με την πρόβλεψη της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, η τιμή καθορίστηκε σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα της ενδεικτικής τιμής.

Ειδικότερα, η επιλέξιμη για πληρωμή έκταση για τα ζαχαρότευτλα είναι 51.650 στρέμματα και υπολείπεται σημαντικά της έκτασης αναφοράς (133.670 στρέμματα). Για την καλλιέργεια σπαραγγιού, όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, η επιλέξιμη έκταση για το 2016 υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς των 39.000 στρεμμάτων.

Μεταξοσκώληκας
Στη σηροτροφία, στα συμπύρηνα ροδάκινα που οδηγούνται για χυμοποίηση καθορίστηκε η τιμή με βάση την ενδεικτική τιμή που είχε καθοριστεί στη σχετική Υπουργική Απόφαση.

Το γεγονός ότι οι επιλέξιμες εκτάσεις ενίσχυσης για το προηγούμενο έτος υπολείπονται κατά ένα σημαντικό ποσοστό της έκτασης αναφοράς (17.700 εκτάρια) οδηγεί, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, «στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης με τη διαίρεση του ετήσιου προϋπολογισμού προς την έκταση αναφοράς».

Για την εκτροφή μεταξοσκώληκα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, «ο αριθμός των επιλέξιμων κουτιών μεταξόσπορου για το 2016 υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό του αριθμού των κουτιών αναφοράς και οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους στήριξης με τη διαίρεση του ετήσιου προϋπολογισμού προς τον αριθμό των κουτιών αναφοράς ο οποίος είναι 3.150 κουτιά».