Μερικοί όντας αποφασιστικοί και κατασταλαγμένοι, γνωρίζουν από μικρή ηλικία ποιο επάγγελμα επιθυμούν να ακολουθήσουν.  Άλλοι, αναλογιζόμενοι τη βαρύτητα αυτής της απόφασης, προτιμούν να εμφανίζονται πιο διστακτικοί, δίνοντας στον εαυτό τους την ευκαιρία να ανακαλύψει εν καιρώ τι είναι αυτό που τους εκφράζει περισσότερο και κατά πόσο θα επιθυμούσαν να ασχοληθούν με αυτό για μια ζωή.  Σήμερα, με φόντο την οικονομική κρίση, δυστυχώς η επιλογή αυτή δεν γίνεται με βασικό κριτήριο την αγάπη για το αντικείμενο ενασχόλησής μας, αλλά με κύριο γνώμονα την επαγγελματική αποκατάσταση που αυτό μας προσφέρει, σε μια εποχή απόλυτης οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας για το μέλλον.
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί, η ζήτηση πληθώρας επαγγελμάτων που στη σύγχρονη εποχή θεωρούνται δεδομένα, σύντομα θα αρχίσει να φθίνει.  Αυτό θα συμβεί ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, μεταξύ των οποίων δεσπόζουν η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, καθώς και η επικείμενη κλιματική αλλαγή, δείγματα της οποίας έχουν ήδη ξεκινήσει να κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σήμερα.

New-Picture-(15)

 

Στο τομέα της ιατρικής οι περισσότερες ειδικότητες έχουν γνωρίσει τον κορεσμό, ωστόσο πάντα θα υπάρχουν θέσεις εργασίας για ιατρούς υψηλού επιπέδου, που υπηρετούν το λειτούργημα τους με δυνατή θέληση και αξιοποίηση των ικανοτήτων τους στο μέγιστο δυνατό.  Στις επόμενες δεκαετίες θα κυριαρχήσουν ειδικότητες που θα συνδέονται άμεσα με τη τεχνολογική ανάπτυξη.  Πιο συγκεκριμένα, η αναπάντεχη εξέλιξη που θα σημειώσει η νανοτεχνολογία θα συμβάλει στη βελτίωση της προσωπικής περίθαλψης και την ανακάλυψη νέων θεραπειών, γεγονός που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για τους έχοντες τα απαραίτητα προσόντα.  Φυσικά πάντα θα είναι απαραίτητοι οι παθολόγοι, ενώ ταυτόχρονα θα παρουσιαστεί αύξηση της ζήτησης φυσικοθεραπευτών και λογοθεραπευτών για τη στελέχωση νέων κέντρων αποκατάστασης.  Νέες ειδικότητες που σήμερα μοιάζουν βγαλμένες από ταινία επιστημονικής φαντασίας, θα κάνουν την εμφάνισή τους, με πρώτη αυτή των χειρουργών με ειδίκευση στις εγχειρήσεις αύξησης της μνήμης.  Η υπερπληροφόρηση της εποχής καθιστά επιτακτική την ανάγκη για αποθήκευση περισσότερων πληροφοριών στην ανθρώπινη μνήμη, ενώ ταυτόχρονα σημαντική ζήτηση θα παρουσιάσουν και οι οφθαλμίατροι, λόγω της πολύωρης ενασχόλησης μας με τις ηλεκτρονικές συσκευές που βλάπτει ανεπανόρθωτα την όρασή μας.  Τέλος, η γήρανση του πληθυσμού που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, θα επιφέρει ζήτηση για νοσοκόμες που θα αναλαμβάνουν τη φροντίδα των ηλικιωμένων που μένουν πλέον μόνοι τους και όχι με την υπόλοιπη οικογένεια όπως παλιότερα.

New-Picture-(16)

Η τεχνολογική ανάπτυξη φαίνεται πως θα αγγίξει σε μεγάλο βαθμό και τον αγροτικό τομέα.  Αγρότες με γνώσεις γενετικής θα είναι περιζήτητοι τα επόμενα χρόνια, καθώς η παραγωγή γενετικά τροποποιημένων τροφίμων θα καθίσταται απαραίτητη για τη κάλυψη των αναγκών του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού.

New-Picture-(17)

Στο τομέα των περιβαλλοντικών επιστημών, πρώτος και κύριος στόχος θα τεθεί η αντιστροφή της κλιματικής αλλαγής.  Επαγγέλματα που σχετίζονται με την ανακύκλωση, τη διαχείριση αποβλήτων και γενικότερα με τις νέες μορφές ενέργειας θα αποκτήσουν μεγάλη ζήτηση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.  Στο εγγύς μέλλον θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας που θα αναζητούν ειδικούς στη συλλογή , την επεξεργασία και τη περαιτέρω παρακολούθηση των απορριμάτων, σε μια προσπάθεια για τη πιο οικολογική αντιμετώπισή τους.  Καθώς ακόμα και στη σημερινή εποχή η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οικολογική πολιτική που ακολουθεί, αυτός ο κλάδος θα γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη, αφού η προσπάθεια των διάφορων εταιριών να αποδείξουν πως λειτουργούν με βάση τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα θα γίνει αυτοσκοπός.
Δικηγόροι με άριστες γνώσεις στη ξένη νομοθεσία, εκτός από την ελληνική, πρόκειται να ζητούνται με αυξανόμενο ρυθμό, καθώς η συνεχής διαδικτυακή επαφή ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς και νομικά συστήματα, επιφέρει καθημερινά την εμφάνιση πληθώρας νομικών υποθέσεων.

New-Picture-(18)

 

Στο τομέα της εκπαίδευσης, πολύτιμοι θα είναι οι καθηγητές με γνώσεις χειρισμού ευφυών ειδώλων (avatar), στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας ψηφιακών τάξεων.  Ταυτόχρονη γνώση στην αποτελεσματική αντιμετώπιση ηθικολογικών ζητημάτων που προκύπτουν από το χειρισμό και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, θα κρίνεται ως ένα επιπλέον, πολύ δυνατό προσόν για τη πρόσληψη των δασκάλων της νέας γενιάς.

New-Picture-(22)

Στο τομέα της δημοσιογραφίας, τα δεδομένα θα μεταβληθούν με κύριο γνώμονα την εξατομικευμένη παρουσίαση των γεγονότων, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Οι μηχανές αναζητήσεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά στο διαδίκτυο, θα συλλέγουν πληροφορίες για τα ενδιαφέροντά μας, πληροφορίες που αργότερα θα αναλύονται με σκοπό τη παροχή ειδήσεων που συνάδουν με τις δικές μας προτιμήσεις.  Συνεπώς, πλέον η ενημέρωση θα γίνεται σε προσωπικό επίπεδο από κάποιον δημοσιογράφο μέσω διαδικτύου, γεγονός που θα δημιουργήσει επιπλέον θέσεις εργασίας σε αυτό το επάγγελμα.

New-Picture-(19)

Όσον αφορά τον οικονομικό τομέα, επαγγέλματα που προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με φορολογικά ζητήματα, επενδύσεις και ασφάλιση θα γνωρίσουν αξιοσημείωτη εξέλιξη στο κοντινό μέλλον.  Ποιος δεν έχει ανάγκη στις μέρες μας από έναν λογιστή που θα διαχειρίζεται τις χρονοβόρες και περίπλοκες διαδικασίες που σχετίζονται με την εφορία; Επιπροσθέτως, εξαιρετική βαρύτητα δίνουν σε θέματα ασφάλισης, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα φυσικά πρόσωπα, λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει στο οικονομικό σκηνικό.

New-Picture-(20)

Στον επιχειρησιακό τομέα, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν επαγγέλματα σχετικά με την ανάλυση της αγοράς και τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.  Πιο συγκεκριμένα, η γνώση των προτιμήσεων των καταναλωτών θεωρείται ακόμα και σήμερα καθοριστικής σημασίας για τις κινήσεις που θα προβεί μια επιχείρηση.  Επιπροσθέτως, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων θα αποτελούν ένα έξυπνο και απαραίτητο «χαρτί» για τη πορεία μιας επιχείρησης, καθώς στην εποχή της οικονομικής κρίσης δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, αλλά επιβάλλεται αποτελεσματικότητα στη διοίκηση, τη λειτουργία καθώς και τη βέλτιστη διατήρηση των αποθεμάτων τους.

New-Picture-(21)

Τέλος, στο τομέα της πληροφορικής,  ένα τομέα που όπως φαίνεται θα κυριαρχήσει στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια, η ζήτηση για προγραμματιστές λογισμικού πρόκειται να ακολουθήσει σύντομα κατακόρυφη πορεία.  Η ταχεία διάδοση των έξυπνων κινητών (smartphones) κατέστησε την ανάγκη δημιουργίας ενος αυξανόμενου αριθμού νέων και καινοτόμων εφαρμογών, που χρησιμοποιούν καθημερινά χιλιάδες χρήστες.  Ωστόσο, οι προοπτικές του επαγγέλματος δεν σταματούν εδώ, εφόσον οι προγραμματιστές μπορούν να ασχοληθούν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε μια πληθώρα πεδίων που υπάρχει ήδη ζήτηση, όπως στο τομέα της ασφάλειας δικτύων που θα μπορούσε για παράδειγμα να προσφέρει προστασία σε ένα τραπεζικό οργανισμό, αλλά και σε πεδία που ακόμα βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο στη χώρα μας, όπως η ανάπτυξη εφαρμογών σχετικών με τη ρομποτική.
Οποιονδήποτε τομέα κι αν αποφασίσει να ακολουθήσει κανείς, θα πρέπει να γνωρίζει πως στην εποχή της κρίσης και της ανεργίας ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος.  Η γνώση του αντικειμένου που θα διαλέξει επιβάλλεται να είναι άριστη, γιατί η ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης δεν θα είναι πολλές.  Πλέον η αγορά εργασίας απαιτεί πολύ καλό επίπεδο τεχνογνωσίας, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, και το σημαντικότερο καινούριες υγροποιήσιμες ιδέες, συμμορφωμένες με τις ανάγκες τις εποχής.

Συντάκτης-Μαρία Παραρά

greekaffair.gr