Τα τελευταία χρόνια ένα νέο όραμα για την εκπαίδευση των μαθητών εμφανίζεται στο προσκήνιο, ένα όραμα που βασίζεται στα βιντεοπαιχνίδια.  Ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο το μάθημα στη τάξη να πραγματοποιείται μέσα απο την επαφή και την απασχόληση των μαθητών με ειδικά σχεδιασμένα βιντεοπαιχνίδια, τα οποία θα χαρακτηρίζονται απο ένα βαθμό δυσκολίας που θα προσδιορίζεται ανάλογα με το επίπεδο που οι ίδιοι οι μαθητές ενασχολούνται με αυτά έξω απο το χώρο του σχολείου.  Βασικός στόχος τίθεται η συνεχής αξιολόγησή τους σε συνθήκες πραγματικών γεγονότων που συμβαίνουν στη καθημερινή ζωή.

PsifiakiTaksi_greekaffair.grΑποτελούν λοιπόν τα βιντεοπαιχνίδια το μέλλον της εκπαίδευσης;

Είναι γεγονός πως το συμβατικό σύστημα εκπαίδευσης παραμένει το ίδιο εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχει προσαρμοστεί στις αλλαγές που έχουν συμβεί στη τεχνολογία.  Τελευταία λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια αξιοποίησης των βιντεοπαιχνιδιών με σκοπό την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος των μαθητών σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό που διδάσκονται, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται το νέο πρόγραμμα να λειτουργεί ταυτόχρονα ως ένα σύγχρονο και αποδοτικό σύστημα αξιολόγησής τους.  Τα βιντεοπαιχνίδια προσφέρουν ένα τεράστιο εύρος δεδομένων που αναμένεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των μαθητών, αφού οι καθηγητές θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα με ουσιαστικότερη πληροφορία για το κάθε μαθητή, κάτι που δεν υφίσταται μέσω του υπάρχοντος συμβατικού συστήματος.  Ως αποτέλεσμα, καθίσταται εφικτή η ανακάλυψη αλλά και η καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων που έχουν τα παιδιά.

Mathites_greekaffair.grΣε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη ενος συστήματος τέτοιων προδιαγραφών δεν καθίσταται ανεδαφική και ξένη προς το συγκεκριμένο κοινό, δεδομένου της ήδη υπάρχουσας διάδοσης παιχνιδιών μέσω κινητών τηλεφώνων, παιχνίδια με τα οποία ακόμα και οι καθηγητές ασχολούνται.  Συνεπώς, η προσαρμογή των μαθητών απο το ένα σύστημα στο άλλο θα έρθει σχετικά γρήγορα και φυσικά, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.  Εκτιμάται οτι τα εκπαιδευτικά βιντεοπαιχνίδια απο τη στιγμή που θα κυκλοφορήσουν και θα εφαρμοστούν στις σχολικές τάξεις θα γίνουν σχεδόν άμεσα κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας, αφού τα παιδιά θα ενθουσιαστούν στην ιδέα ενος συνεχόμενου παιχνιδιού που θα τα ακολουθεί τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι.

paidiaPsifiakiTaksi_greekaffair.grΠρόσφατα, δημιουργήθηκε ενα τέτοιο διαδραστικό παιχνίδι, το οποίο είχε ως θέμα τη ζωή μέσα σε μια ενεργειακά προτυποποιημένη πόλη.  Οι μαθητές, ως πολίτες αυτής, αξιολογήθηκαν σε θέματα επιθυμητών προτύπων για τη νέα γενιά, καθώς και σε περιβαλλοντική συμπεριφορά μέσα απο διάφορες αποφάσεις που κλήθηκαν να πάρουν.  Η παρακολούθηση της συμπεριφοράς του κάθε παιδιού, μέσω των αποφάσεων που ακολούθησε στο παιχνίδι, έδωσε τη δυνατότητα επαρκούς πληροφόρησης των καθηγητών για το επίπεδο που αυτό βρίσκεται σε ενεργειακά θέματα, ενώ για όσα παιδιά δεν κατείχαν την επιθυμητή γνώση το παιχνίδι απογόρευσε την είσοδό τους σε νέο επίπεδο μέχρι να πιστοποιηθεί οτι γνώριζε ότι ήθελε να του διδάξει το προηγούμενο.

SigxroniPoli_greekaffair.grΠιο συγκεκριμένα, ένα σενάριο που παρουσιάστηκε στα παιδιά είναι η εμφάνιση μιας πολύ σημαντικής μόλυνσης στο περιβάλλον εντος του δήμου τους.  Σκοπός τους ήταν η μείωση αυτής της μόλυνσης με το πιο οικονομικό τρόπο, ώστε να προωθείται ταυτόχρονα και η οικονομική ανάπτυξη του δήμου, ενώ σκοπός της όλης διαδικασίας ήταν να διδαχθούν που είναι τα πιο σωστά σημεία σε μια σύγχρονη και ενεργειακά προτυποιημένη πόλη να τοποθετούνται τα εργοστάσια, τα κτίρια, οι δρόμοι κλπ.

Τα νέα εκπαιδευτικά βιντεοπαιχνίδια προωθούν την καλλιέργεια των δεξιοτήτων της νέας γενιάς, γεγονός εξαιρετικής σημασίας για τα παιδιά του 21ου αιωνα που δεν μπορούμε να φανταστούμε καν τι δουλειές θα έχουν στο μέλλον με το ρυθμό που η τεχνολογία εξελίσσεται.  Σκοπός είναι τα παιδιά να γίνουν τόσο ενθουσιώδη με τις εξετάσεις, όπως όταν βγαίνει ένα νέο βιντεοπαιχνίδι.

 

Σύνταξη: Μαρία Παραρά

 

greekaffair.gr